سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

                           نسیم قدسیان


نقل است روزی ایزد به موسی(ع) خطاب کرد یا موسی! چهار چیز یاد بگیر و در خاطر داشته باش:

اول آنکه تا از عیب خویشتن فارغ نشوی به عیب دیگران منگر.

دوم آنکه تا خزانه مرا تهی نبینی از دیگران طمع مکن.

سوم آنکه تا در ملک من زوال نبینی، در ملک دیگر قدم منه.

چهارم اینکه تا دشمن خود را مرده نبینی، از مکر او ایمن مشو.

حدیقه الاحباب ، آیت الله العظمی شیخ حسین نجفی اهری


نوشته شده در تاریخ شنبه 88 مرداد 10 توسط سید داود