سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                           نسیم قدسیان


غزه

غزه این روزها در خاک و خون می غلتد

غزه این روزها داغدار پدرانی است که در مقابل دیدگان کودکانشان به خون غلتیده اند

غزه این روزها در سوگ مادرانی که شیرخواره خود را در بغل گرفته و آماج بمبهای غاصبان صهیونیست قرار گرفته اند خون می گرید

غزه این روزها از داغ کودکانی که دنیا را سیر ندیده توسط جنایتکاران صهیونیست و حامیانش خاک افتاده اند دلش خون است

غزه را دریابیم چون توسط کسانی هدف قرار گرفته که اگر در اقصا نقاط کسی به تاوان جرم و جنایتش محکوم شود به هواخواهیش بر می خیزند و دم از حقوق بشر می زنند

آیا تکرار تاریخ نیست معاویه قرآن را بر سر نیزه کرد و به جنگ قرآن رفت؟

اینها کسانی هستند که در فیلمهایشان نیز هوای کودکان خود را دارند و برای فیلمها و حتی بازیهای رایانه ای خود محدوده سنی تعیین می کنند که مبادا صحنه زخمی شده جنایتکاری را کودک ببیند

ولی !! در مقابل چشمان کودکان مظلوم غزه و فلسطین جنایاتی را خلق می کنند که دل سنگدل ترین انسان ها را هم به لرزه در می آورد.

بای ذنب قتلت ؟؟؟ اینها به کدامین گناه کشته می شوند .

آیا اینها حق ندارند از سرزمینشان دفاع کنند و یا شاید به جرم مسلمانیشان قتل عام می شوند .

مگر نه اینست که یزیدیان در مقابل حسینیان صف آرایی کرده اند

این را ابر جنایتکاران و و صهیونیستهای غاصب و خونریز خوب بدانند اشک این کودکان مظلوم و معصوم کمتر از بمب هسته ای نیست ؟ روزی که این کودکان جنایتهای شما را بخاطر بیاورند بغضشان خواهد ترکید و این ترکیدن کمتر از انفجار بمب هسته ای نخواهد بود.

اینها روزی به خونخواهی برخواهند خواست و انتقام خون پدران ، مادران، برادران ، خواهران و اقوام خویش را خواهند گرفت.

این جنایت پیشگان چشمشان کور و گوششان کر شده که صدای ضجه های مظلومانی را که زیر آتش بمبها و گلوله های آتشین به خاک و خون می افتند ، بشنوند.


نوشته شده در تاریخ شنبه 93 تیر 28 توسط سید داود